Polityka prywatności

Użytkowniku, chcemy abyś korzystając z naszego serwisu czuł się bezpiecznie i w pełni świadomy. Dlatego poniżej przedstawimy informacje na temat tego jakie dane zbieramy, w jakim celu je zbieramy oraz jak długo będziemy je posiadać.


Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Juliversum, NIP: 8982185116 REGON: 022029630


We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz kontaktować się z Administratorem:

 1. Pod adresem mailowym: julia.daroszewska@wp.pl

 2. Listownie pod adresem: iNdependy, ul. Miodowa 20 lok.2, 58-200 Dzierżoniów


Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Kiedy złożysz zamówienie w naszym serwisie

Dane: Imię, nazwisko, e-mail, telefon, pełny adres - miasto, kod pocztowy oraz miejscowość/ulica i numer budynku oraz ewentualne dane do faktury - NIP oraz nazwa i dane firmy

W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać w kilku celach:

 1. przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia – art. 6 ust. 1 lit b RODO;

 2. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia, a następnie przez okres związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji rachunkowej, czyli w ciągu sześciu lat od końca roku, w którym złożyłeś zamówienie oraz przez okres, w którym masz możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zrealizowanego zamówienia.

Podane danych w tym przypadku jest dobrowolne ale niezbędne, jeżeli chcesz żebyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie.


 1. Kiedy założysz konto w serwisie

Dane: Imię, e-mail oraz hasło

Twoje dane w tym przypadku będą przetwarzane w celu otwarcia, utrzymania oraz usunięcia konta w serwisie – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Twoje dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta na Twój wniosek.

Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które wspierają Administratora w zakresie funkcjonowania serwisu m. in. firma hostingowa.

Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli otworzyć konta w serwisie.


 1. Kiedy napiszesz do nas przez formularz kontaktowy

Dane: Imię, adres mailowy oraz dane, które użytkownik może zawrzeć w treści wiadomości

W tym wypadku Twoje dane możemy przetwarzać w dwóch celach:

 1. Jeżeli korespondencja jest związana ze złożonym następnie zamówienie to dane będziemy przetwarzać w celu podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia – art. 6 ust. 1 lit b RODO

 2. Jeżeli korespondencja nie jest związana z zawartym zamówieniem to dane będziemy przetwarzać w tzw. prawnie uzasadnionym celem a mówiąc bardziej prostym językiem w celu utrzymania kontaktu z osobami odwiedzającymi serwis – art. 6 ust. 1 lit. f

Twoje dane będą przechowywane w zależności od celu:

 1. W przypadku złożenia zamówienia – Twoje dane będą przechowywane przez okres wskazany powyżej w pkt. 1.

 2. W przypadku komunikacji z osobami odwiedzającymi serwis – przez okres 6 miesięcy od ostatniej wiadomości lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które wspierają Administratora w zakresie funkcjonowania serwisu m. in. firma hostingowa.

Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie wiadomość.


 1. Kiedy zapiszesz się na newsletter

Dane: e-mail

W tym wypadku Twoje dane możemy przetwarzać w celu wysyłania informacji o promocjach, rabatach oraz nowych produktach oferowanych w sklepie internetowym. dwóch celach (art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Twoje dane będą przechowywane do czasu odwołania przez Ciebie zgody na wysyłanie informacji handlowych.

Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które wspierają Administratora w zakresie funkcjonowania serwisu m. in. firma hostingowa oraz firma wspierające system newsletter.

Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie wiadomość.Jakie przysługują Ci prawa?

Przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. ich sprostowania (art. 16 RODO),

 3. usunięcia (art. 17 RODO),

 4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pania/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Deklaracja Administratora

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.